Nie będzie elektronicznych paragonów

Ministerstwo Finansów zapewniło, że nie planuje wprowadzenia elektronicznych paragonów. Wymiana kas fiskalnych na kasy on-line nie pociągnie więc za sobą likwidacji papierowych paragonów.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która ma zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku, wprowadza wymóg wymiany kas fiskalnych na urządzenia nowej generacji. Nowe kasy fiskalne będą pracowały w trybie on-line i automatycznie wysyłać będą informacje o wszystkich zawartych transakcjach na serwer Ministerstwa Finansów. Nowe kasy fiskalne będą więc w czasie rzeczywistym przekazywać do fiskusa wszystkie paragony w formie elektronicznej.

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów, wokół nowej ustawy zdążyło już narosnąć sporo mitów. Od wielu miesięcy z ogólnopolskich mediów można się było bowiem dowiedzieć, iż papierowe paragony wydawane konsumentom zastąpione zostaną paragonami elektronicznymi. Okazuje się jednak, iż powielana od miesięcy informacja nie znajduje potwierdzenia w żadnych przepisach.

Wprowadzane do użytku kasy on-line mają bowiem służyć do raportowania elektronicznego, ale wyłącznie w relacjach przedsiębiorca-ministerstwo. Wprowadzenie nowych urządzeń nie będzie się jednak wiązało z żadnymi zmianami w zakresie wydawania paragonów dla klientów. Nabywcy – tak jak dotychczas – otrzymają więc przy zakupie tradycyjny, papierowy paragon.

Zniekształcone przez media informacje nie ominęły również niektórych posłów, którzy w sprawie “elektronicznych paragonów” wystosowali nawet interpelację do Ministra Finansów. Odpowiedź ministerstwa pozwala jednak jednoznacznie rozwiać wszelkie wątpliwości i niedomówienia w tym zakresie. Możemy w niej bowiem przeczytać, iż:

“Odpowiadając na interpelację nr 16014 Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie wprowadzenia elektronicznych paragonów, na wstępie uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace dotyczące wprowadzenia elektronicznych paragonów, co sugerowałby tytuł interpelacji. Zakładam jednakże, że w interpelacji Pani Poseł chodziło nie o elektroniczne paragony, tylko o tzw. kasy on-line.”

Wprowadzenie kas podpiętych na stałe do sieci nie będzie zatem oznaczać likwidacji papierowych paragonów. Nowe kasy bowiem, oprócz przesłania e-paragonu do ministerstwa, będą również drukowały papierową kopię paragonu dla konsumenta. Zmiany dotkną zatem tylko i wyłącznie przedsiębiorców, którzy nie będą już musieli przechowywać paragonów na papierowych rolkach, ani nawet na nośnikach elektronicznych.

Kiedy wymiana kas fiskalnych?

Ministerstwo wyjaśniło również, że nie zamierza nakładać na przedsiębiorców obowiązku natychmiastowej zmiany wszystkich urządzeń na kasy on-line. Wymiana urządzeń przebiegać będzie bowiem stopniowo, aż do 2023 roku.

W pierwszym etapie, tj. od 2019 roku, wprowadzony zostanie zakaz wprowadzania do użytku kas starej generacji, tzn. takich, które zapisują transakcje jedynie na rolce papierowej. Nie oznacza to jednak, że kasy takie nie będą mogły być w ogóle używane. Urządzenia zakupione przed 2019 rokiem nie zostaną bowiem od razu wycofane z użytku.

Drugi etap zmian obejmie nowsze kasy z zapisem elektronicznym (ale bez funkcji przesyłania w trybie on-line). Takie urządzenia będzie można kupić tylko do końca 2022 r. W tym przypadku obowiązkowa wymiana nastąpi po zapełnieniu ich pamięci. Ostatecznie, od 2023 r. przedsiębiorcy będą mogli zakupić już tylko tzw. kasę on-line.

Niektórzy wymienią kasę szybciej

Przedstawione powyżej terminy nie będą miały jednak zastosowania do kilku specyficznych branż, które ministerstwo określiło jako “najbardziej narażone na nieprawidłowości”. W tych przypadkach obowiązkowa wymiana kas fiskalnych nastąpi znacznie szybciej. O które branże chodzi? Przyspieszony obowiązek zakupu kas on-line został wprowadzony dla trzech grup podmiotów:

  • od 1 stycznia 2019 r. – stacje benzynowe oraz firmy świadczące usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne,
  • od 1 lipca 2019 r. – podmioty świadczące usługi gastronomiczne i budowlane,
  • od 1 stycznia 2020 r. – firmy świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

Państwo dopłaci do zakupu kasy

Nowelizacja ustawy przewiduje dopłaty dla osób nabywających nowe kasy fiskalne. Zgodnie z nowymi przepisami, dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 90% ceny zakupu, jednak nie więcej niż 1000 zł (dotychczas było to 700 zł).

Na dofinansowanie będą mogli liczyć jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zakup kasy on-line. Zwrotu wydatków nie otrzymają zatem te firmy, które dokonają zakupu kasy starszej generacji.

Źródło https://zus.pox.pl/vat/nie-bedzie-elektronicznych-paragonow.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły