W dniu 01-11-2022 r przedsiębiorstwo STREFAPC zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej.

Dziękujemy wszystkom klientom i kontrahentom za dotychczasową współpracę.

Wszystkie sprawy związane z kasami fiskalnymi i serwisem urządzeń fiskalnych przejęła firma BCKF ul. Pogodna 1 lok. 1, 15-345 Białystok tel. 85 746 09 60

Sprawy związane z hostingiem, rejestracją i utrzymywaniem domen internetowych obsługuje PLATHOST.