Kasy fiskalne online od października 2018 r

Kasy fiskalne online

Przedsiębiorcy posiadający kasy fiskalne muszą liczyć się z rewolucją w ich stosowaniu już w 2018 r.

Do użytku wchodzić będą bowiem kasy online, czyli podłączone do systemu Krajowej Administracji Skarbowej, przekazujące na bieżąco informacje o realizowanych transakcjach.

Wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (szef KAS) – czyli do Centralnego Repozytorium Kas – zakłada projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych. Proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online będzie rozłożony w czasie, przy czym niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną obowiązkiem stosowania tylko kas online. Rozwiązanie to zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie podatku VAT.

Kasa fiskalna online

W związku z tym branża nie będzie zobligowana do zakupu kas i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży od 1 kwietnia 2018 r.

Jest to reakcja na liczne postulaty podmiotów wykonujących działalność w tym zakresie, które wskazują na specyfikę prowadzenia tego rodzaju działalności i związane z tym problemy z ewidencjonowaniem sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zmiany wpływać będą na zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą do celów analitycznych i kontrolnych. Kasy online będą przesyłały informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także godziny dokonania transakcji.

Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym – będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia ryzyka, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część tej sprzedaży.

Konieczność zakupu nowej kasy fiskalnej online.

Dopuszczone będą do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii.

Eliminowanie starych kas odbywać się będzie wyłącznie poprzez wyeliminowanie u sprzedawców kas możliwości handlu starym typem kas. Te z papierowym zapisem kopii w sprzedaży będą wyłącznie do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r. Natomiast kasy „starego” rodzaju będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu wyeksploatowania się. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat. Zakłada się przy tym, że kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej, zatem podatnik stosujący kasę rejestrującą z papierowym zapisem kopii, w sytuacji konieczności wymiany pamięci fiskalnej w tej kasie, będzie musiał nabyć nową kasę, z zapisem elektronicznym lub kasę online. W związku z powyższym kontrola rozliczeń podatkowych będzie znacznie ułatwiona zarówno dla służb skarbowych, jak i mniej uciążliwa dla samego podatnika.

Powyższa zasada nie dotyczy branż wrażliwych, gdzie dojść ma do stopniowego zaprzestania możliwości ewidencji na kasach z papierowym zapisem kopii.

Zbigniew Makowski z resortu finansów wskazuje, że w pierwszej kolejności wymiana będzie dotyczyła branży paliwowej oraz usług motoryzacyjnych.

Ulga na zakup kasy.

Refundacja kosztów zakupu kas online w wysokości 90 proc. ceny zakupu (bez podatku) wyniesie nie więcej jednak niż 700 zł. Obejmie wszystkie podmioty dokonujące wymiany i zakupu.

Kara za brak przeglądu okresowego.

Wprowadzona zostanie kara 300 zł za niepoddanie kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Wypełnienie tego obowiązku będzie weryfikowane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy i zarejestrowania tego zdarzenia w rejestrze zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas, a w przypadku kas z papierowym zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii – tylko na podstawie wyniku przeglądu technicznego w książce kasy.

Źródło: http://www.pit.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły